Ekshumacja Gdynia

 

Gdynia to jedno z najsłynniejszych nadmorskich miast Polski. Wspomniane miasto budowane było według ścisłego planu czego skutkiem jest panujący tu ład przestrzenny. Jednak ma to też inne konsekwencje. Cmentarze umieszczone na terenie Gdyni nie mają możliwości rozwoju i powiększenia gdyż ilość przestrzeni jest ograniczona. Dobrym wyjściem jest więc ponowne zagospodarowanie grobów już istniejących.

Ekshumacja – fakty

Ekshumacja jest zabiegiem polegającym na wydobyciu szczątków ludzkich lub zwłok z grobu lub innego miejsca tymczasowego pochówku w celu pochowania w innym miejscu. Z racji dużego ryzyka epidemiologicznego zabieg obarczony jest poważnymi ograniczeniami.

O zgodę na ekshumacje bliskich wystąpić może rodzina zmarłego w kolejności: małżonek, krewni zstępni (dziecko, wnuk, prawnuk), krewni wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) a w przypadku braku wspomnianych krewni poboczni do czwartego pokolenia pokrewieństwa. Odpowiednia osoba najbliższa pokrewieństwem musi wystąpić do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (w przypadku miasta Gdyni to Państwowy Gdyński Inspektor Sanitarny ) o zgodę na dokonanie ekshumacji. Z prośbą o wykonanie ekshumacji należy zwrócić się do zakładu pogrzebowego, np. tutaj.

Ekshumowane zwłoki muszą leżeć w ziemi już kilka lat. Absolutnie zakazuje się ekshumować zwłok młodszych niż dwa lata gdyż grozi to rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych takich jak: cholera, dżuma, dur wysypkowy i inne riketsjozy oraz żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne. Ekshumacje można przeprowadzać tylko w okresie od szesnastego października do piętnastego kwietnia co wiąże się z zimniejszą temperaturą w tym okresie i mniejszym prawdopodobieństwem rozprzestrzenienia się zarazków. Zabieg ekshumacji powinno się też wykonywać we wczesnych godzinach rannych przy obecności jedynie specjalistów medycyny i osób na których wniosek dokonywany jest zabieg.

Normy prawne

Warunki wykonania ekshumacji określa na terenie całego kraju Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06.12.2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych oraz ogólnie art.21 ust.1 Ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r. nr. 23 poz. 295 z późn. zm.).